FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pend. Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan keperibadian al-Quran dan al-Sunnah, bagi membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membantu diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencpai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

Tuesday, May 26, 2009


Nasywah,7

Beliau merupakan satu-satunya pelajar yang terlibat dengan program j-Qaf yang baru tahun ini dijalankan di SKUSD. Pelajar yang berusia 7 tahun ini terpaksa belajar berseorangan kerana hanya beliau sahaja pelajar darjah 1 di sekolah ini. Namun hikmah disebalik perkara ini, beliau mampu menumpukan sepenuh perhatian tanpa gangguan pelajar lain. Semoga Nasywah mencapai kejayaan dalam semua subjek lantaran kelebihan yang beliau miliki.amin....

No comments:

Post a Comment