FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pend. Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan keperibadian al-Quran dan al-Sunnah, bagi membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membantu diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencpai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

Friday, May 22, 2009

MESYUARAT ADAP JAWI

21 .05.2009 Panitia Pen.Islam mengadakan mesyuarat adap jawi di Sk.Kepis Felda. Semua sekolah akan dibekal akhbar Utusan melayu pada setiap hari Isnin bermula pada 16 Jun hingga 7 Sept 2009 di PPD k.Pilah. Tujuan Utama bagi menggalakkan para pelajar terus menguasai kemahiran menulis dan membaca Jawi dengan bimbingan guru-guru di sekolah serta menggunakan sisipan Jawi sebagai BBM.

No comments:

Post a Comment