FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pend. Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan keperibadian al-Quran dan al-Sunnah, bagi membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membantu diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencpai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

Sunday, May 24, 2009

Peperiksaan Pertengahan Tahun 0925 Mei,Isnin

Seramai 12 orang pelajar SKUSD telah menduduki peperiksaan pertangahan tahun 09. Tahun ini guru Ko-ko telah mengubah plan pencapaian peperiksaan dengan menyarankan agar pelajar yang mendapat 80% ke atas akan menerima RM5 setiap mata pelajaran. Diharap mereka akan lebih bersemangat untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang.amin...

No comments:

Post a Comment